HYDROGEM


Geriatrik popülasyon ile yutma zorluğu çeken osteoartirit hastalarınızda

Yeni Nesil AlternatifEklem Dejenerasyonunda, yüksek biyoyararlanıma sahip , kollajen yapımının sürekliliğini sağlamaktadır.

Dosyalar


Hydrogem